Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 09.10.2020/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Ferrosulfaatin varastointi-, purku- ja lastauspalveluiden hankinta 2021-2023

 

Hallitus 09.10.2020 § 117  

896/05.050.501.5010/2020  

 

Esittelijä Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred

Valmistelijat Yksikön päällikkö Marina Graan, puh. 050 336 3330

 Hankinta-asiantuntija Antti Karisalo, puh. 050 511 9108

 

Yleistä Hankinta käsittää ferrosulfaatin varastointi-, purku ja lastauspalvelut jaksolla 1.11.2020-31.12.2023, sekä mahdollisilla erillisillä optiokausilla 1.1.2024 - 31.12.2024 ja 1.1.2025 - 31.12.2025. Hankinta toteutetaan yhteishankintana, eli ns. hankintarenkaana. Tarjouskyselyn päätoteuttajana toimi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY.

 

 Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, joka toteutettiin käyttäen neuvottelumenettelyä. Määräaikaan 29.9.2020 klo 10:00 mennessä saatiin tarjoukset kahdelta yritykseltä.

 

 Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankintapäätös perustuu tarjousten kokonaistaloudelliseen edullisuuteen, minkä perusteena on tarjousten perusteella laskettu alin 12 kuukauden vertailuhinta.

 

 Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a. sulkea Stevena Oy:n hankintamenettelystä osallistumishakemuksen tietojen perusteella,

b. tilata ferrosulfaatin varastointi-, purku ja lastauspalvelut jaksolla 1.11.2020-31.12.2023 Baltic Bulk Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa HSY:n osalta 854 678 euroa sisältäen noin 20% varauksen ferrosulfaatin varastointitarpeen tai hinnan muutoksille, sekä

c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän sopimuksen HSY:n osalta,

d. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisten optiokausien 1.1.2024 - 31.12.2024 ja 1.1.2025 - 31.12.2025.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa