Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 09.10.2020/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Tiedoksi merkittävät asiat

 

Hallitus 09.10.2020 § 121  

    

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

 

 

Kotitalous- ja yhdyskuntajätteiden määrät ja kierrätysasteet vuonna 2019

 

Lisätietoja: tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, puh. 09 1561 2666, yksikön päällikkö Maaria Parry, puh. 050 412 1193, kiertotalousasiantuntija Andrea Weckman, puh. 045 636 6269, kehittämispäällikkö Susan Lyytikäinen, puh.

09 1561 2008

 

HSY on laskenut pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteen ja yhdyskuntajätteen jätemäärät ja kierrätysasteet vuodelta 2019. Kotitalousjätteet sisältävät asumisessa syntyvät kulutusperäiset jätteet. Yhdyskuntajätteisiin kuuluu kotitalousjätteen lisäksi myös julkisten ja yksityisten palveluiden, kuten esimerkiksi ravintoloiden, kaupan ja asumispalveluyksiköiden, kotitalousjätteeseen rinnastettavat jätteet.

 

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalouksissa syntyi jätteitä 326 000 tonnia vuonna 2019. Asukasta kohden laskettuna kotitalousjätettä syntyi 266 kiloa, joka on yhdeksän kiloa vähemmän kuin vuonna 2018. Eniten väheni paperijätteen määrä, mutta myös sekajätteen määrä väheni edellisvuosiin verrattuna. Erilliskerätyn muovijätteen määrää on noussut merkittävästi, mutta erilliskerätyn biojätteen määrä pysyi samalla tasolla kuin aiemmin.

 

Kotitalousjätteestä kierrätettiin reilu 46 prosenttia vuonna 2019, kun vuonna 2018 kierrätettiin noin 45 prosenttia. Trendi on siis oikeansuuntainen, mutta prosenttiyksikkö vuodessa on liian vähän saavuttamaan kierrätykselle asetetut tavoitteet. HSY:n tavoitteena on saada 60 prosenttia kotitalousjätteestä materiaalikiertoon vuoteen 2025 mennessä.

 

HSY tarjoaa asukkaille puitteet jätteiden lajitteluun. Vuodesta 2021 alkaen biojätettä, muovi-, lasi- ja kartonkipakkauksia sekä pienmetallia kerätään kaikista kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Asukkaiden lajitteluaktiivisuudella on tärkeä merkitys kierrätysasteen nostamisessa. Myös hyvät trendit, kuten jätteen väheneminen, varsinkin paperijätteen määrä, voivat hidastaa kierrätysasteen nousua.

 

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueen yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli laskennallisesti melkein 52 prosenttia vuonna 2019 ja 50,5 prosenttia vuonna 2018. Jätteiden kokonaismäärät ovat kääntyneet laskuun monen vuoden nousun jälkeen. Ero edellisiin vuosiin johtunee osittain siitä, että yhdyskuntajätetiedot kerättiin uudella tavalla tänä vuonna. Edellinen tiedonkeruutapa Petra-jätevertailujärjestelmän kautta ei enää täyttänyt laatu- eikä saavutettavuuskriteerejä.

 

HSY:n lajittelumääräykset ulottuvat nykylainsäädännön mukaisesti vain HSY:n asiakkaisiin, eivätkä ohjaa esimerkiksi kauppoja ja ravintoloita lajittelemaan jätteitään. HSY on asettanut 60 prosentin kierrätystavoite vuoteen seudun yhdyskuntajätteelle 2025 mennessä. Tähän tarvitaan yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa, niin kiertotalouden edistämisessä kuin tiedonkeruussa.

 

Linkki tuloksiin: https://www.hsy.fi/jatemaarat

 

Toimitusjohtajan päätökset täyttöluvista

 

Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

 

Luettelo toimitusjohtajan myöntämistä täyttöluvista liitteenä.

 

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

 

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa