Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 09.10.2020/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Vesihuollon hinnasto 2021

 

 

Vesihuollon maksut 1.1.2021 alkaen (AK)

 

Hallitus 09.10.2020 § 111  

885/10.107.1071.10710/2020  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Valmistelijat Toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002

 Controller Mervi Copeland, puh. 09 1561 3088

 

 Hallituksen päätettäväksi esitetään vesihuollon käyttö-, perus- sekä liittymismaksujen tarkistamista 1.1.2021 alkaen nykyisellä maksurakenteella.

 

Vesihuollon käyttö- ja perusmaksujen tarkistaminen 1.1.2021

 

Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksuilla tulee pitkällä ai­ka­­lil­lä kattaa ve­si­huol­to­lai­tok­sen investoinnit ja toiminnan kustannukset. Lisäksi mak­su­jen tulee olla sellaiset, että ne mm. edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jä­te­ve­den määrän vähentämistä. Ve­den käyttö- ja perusmaksuilla katetaan pää­osin vesi- ja viemäriverkoston yl­­pi­to- ja tuotantokulut, joita ovat:

 

?        raakaveden hankinta ja puhdistus

?        talousveden johtaminen vedenpuhdistuslaitokselta asiakkaille

?        jäteveden johtaminen kiinteistöltä jätevedenpuhdistamolle

?        jäteveden puhdistaminen ja poisjohtaminen

 

Vesihuollon käyttömaksut peritään kiinteistön käyttämän veden määrän perusteella. Käyttömaksujen lisäksi vesihuoltoverkostoon liittyneeltä asiakkaalta peritään perusmaksua kiinteistön kerrosalaluokan, kiinteistötyypin ja palvelujen käytön perusteella.

 

Vesihuollon talousmallilla arvioidaan investointirahoituksen vuosittaista reaalikorotustarvetta. Hallitus hyväksyi 15.5.2020 investontiohjelman yhteydessä talousmallin, missä reaalikorotuksen vuositaso oli 2,0 %, kompensaatio peruspääoman korosta 0,9% sekä ennuste inflaatiolle 1,3%. Nyt ehdotettava hinnankorotus on tätä maltillisempi. Huomioiden käyttö- ja perusmaksujen hinnantarkistukset, tarkennettu inflaatioennuste vuodelle 2021 sekä maksujen osuudet vesilaskutuksessa, keskimääräinen hinnankorotus on 2,7%.

 

Käyttömaksut

 

Veden ja jäteveden käyttömaksuihin ei esitetä samansuuruisia korotuksia. Jäteveden käyttömaksun tarkistuksessa huomioidaan HSY:n ja jäsenkuntien välinen hulevesisopimus (voimaan 1.1.2019). Jäsenkunnat maksavat HSY:lle hulevesimaksua kuntien omistamien yleisten alueiden kuivatuksesta. Tällä korvauksella kompensoidaan osaltaan jäteveden käyttömaksun korotustarvetta.

 

Veden ja jäteveden käyttömaksujen yksikköhinnoiksi vuo­del­le 2021 esi­te­tään (suluissa nykyisin voimassa olevat hinnat):

 

Vesimaksu, €/m3:

veroton (alv 0 %)  1,23  (1,19)

verollinen (alv 24 %)   1,53  (1,48)

 

Jätevesimaksu, €/m3:

veroton (alv 0 %)   1,44  (1,41)

verollinen (alv 24 %)  1,79  (1,75)

 

Perusmaksut

 

Perusmaksun yksikköhinnaksi vuodelle 2021 esitetään (suluissa nykyisin voi­mas­sa olevat hinnat):

 

Perusmaksu, €/kerros-m2/kk:

veroton (alv 0 %) 0,0172   (0,0168)

verollinen (alv 24 %) 0,0213   (0,0208)

 

Vesihuollon liittymismaksujen tarkistaminen 1.1.2021

 

Vesihuoltoverkostoon liittyvältä asiakkaalta peritään kertaluonteinen liitty­mismaksu, joka oikeuttaa liittymään HSY:n verkostoon. Liittymismaksu mää­räy­tyy kiinteistön käyttötarkoituksen, kerrosalan ja palveluiden käytön pe­rus­teel­la. Liittymismaksuilla katetaan merkittävä osa vesihuollon alue­ver­kos­ton rakentamiskustannuksista. Liittymismaksuhintoihin esitetään VM:n inflaatioennusteen mukaista 1,1 % korotusta vuodelle 2021.

 

Liittymismaksut

 

Liittymismaksun yksikköhinnaksi vuodelle 2021 esitetään (suluissa nykyisin voi­mas­sa olevat hinnat):

 

Liittymismaksu, €/kerros-m2:

veroton (alv 0 %)  4,00   (3,96)

verollinen (alv 24 %)  4,96   (4,91)

 

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää hyväksyä HSY:n vesihuollon maksut voimaan tulevaksi 1.1.2021 alkaen liitteen mukaisena.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa