Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 09.10.2020/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Jätehuollon hinnasto 1.1.2021 alkaen (AK)

 

Hallitus 09.10.2020 § 112  

887/06.060.602.6020/2020  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Valmistelijat Toimialajohtaja Petri Kouvo, puh. 040?868 1048

 Vt. talous- ja hallintopäällikkö Juha Uuksulainen, puh. 040 504 6353

 

Kiinteistöjen jätehuoltomaksut

 

 Hinnasto on valmisteltu ns. ohjaavan taksan periaatteen mukaisesti. Tällöin hinnoittelulla kannustetaan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteiden kierrättämiseen. Uudet erilliskeräysvelvoitteet tulevat voimaan 1.1.2021 lukien, jolloin HSY laajentaa merkittävästi kiinteistökohtaisia palveluitaan tuoden lajittelumahdollisuudet aiempaa pienemmille kiinteistöille. Uusien erilliskeräysvelvoitteiden sekä ohjaavan taksan tavoitteena on tehostaa HSY:n alueella syntyvän yhdyskuntajätteen ja kotitalousjätteen kierrätysastetta.

 

 EU:n jätedirektiivi sekä kansallinen lainsäädäntö ovat asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostolle. Jätedirektiivi edellyttää jäsenmailta, että yhdyskuntajätteestä kierrätettäisiin 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035.

 

 HSY:n strategian mukaan HSY:n tavoitetila on jätteen kierrätysasteen nostaminen sekä yhdyskuntajätteelle että kotitalousjätteelle 60 %. Strategisena toimenpiteenä on yhdyskuntajätteen erilliskeräysasteen kohottaminen, erilliskeräysvelvoitteiden tiukentaminen ja jätetaksojen kehittäminen lajitteluun kannustavaksi. Tällä hetkellä HSY:n toimialueen kotitalouksien kierrätysaste on 46 %.

 

 Kiinteistöjen sekajäteastioiden tyhjennysmaksuihin esitetään keskimäärin n. 10 %:n korotusta ja kierrätettäville jätelajeille astiatyhjennyshintojen keskimäärin n. 8%:n alentamista. Muutoksilla kannustetaan lajitteluun ja sekajätteen määrän vähentämiseen. 

 

 Astiavuokriin ei esitetä muutoksia vuodelle 2021.

 

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen vastaanottomaksut

 

 Jätteenkäsittelykeskuksen hinnaston ulkoasu on muutettu ja jätelajit nimetty uudelleen perustuen eurooppalaiseen jätekoodistoon. Hinnastoon on tehty aiempaa ? laajempia hintahaarukoita ohjausvaikutuksen lisäämiseksi, jotta Ämmässuolle ohjautuisi mahdollisimman helposti hyödynnettäviä jätejakeita.

 

 Kaikkien loppusijoitettavien jätteiden hinnaksi esitetään 180 €/tn ja asbestin hintaa nostettavaksi 205 €/tn (2020: 201,80 €/tn) (alv 0 %).

 

 Kuormien punnitusmaksuun ei esitetä muutoksia vuodelle 2021.

 

Sortti-asemien ja vaarallisen jätteen vastaanottomaksut

 

 Sortti-asemien asiakashintoihin esitetään tarkistuksia siten, että keskimäärin hinnat nousevat noin 5,2 %. Suurin korotus kohdistuu kiviaineksille ja palamattomalle jätteelle, jossa 1 kuution hinta nousee 60 eurosta 65,50 euroon (alv 0 %). Muun muassa puun, puhtaiden kuormalavojen, muovin, poistotekstiilien ja puutarhajätteiden hintoihin ei esitetä muutoksia.

 

 Yrityksiltä vastaanotettavien tiettyjen vaarallisten jätteiden vastaanottomaksuja on korotettu vastaamaan uusia käsittelykustannuksia.

 

Käsittely Hallituksen jäsen Kari Kuusisto esitti Nuutti Hyttisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että sekajätteen tyhjennysmaksua korotetaan enintään 5 %. Hallitus ei ollut asiasta yksimielinen, joten asiasta päätettiin äänestää.

 

Äänestys Esittelijän pohjaehdotus = JAA. Äänestystulos: 7

 Kari Kuusiston vastaehdotus = EI. Äänestystulos: 7

 

 Äänestyksen tulos meni tasan, joten puheenjohtajan ääni ratkaisi asian pohjaehdotuksen hyväksi.

 

Päätösehdotus (RI) Hallitus päättää hyväksyä HSY:n jätehuollon hinnaston otetavaksi käyttöön 1.1.2021 alkaen liitteen mukaisena.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa