Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.12.2021/Pykälä 169


HSY:n syysyhtymäkokous 19.11.2021, pöytäkirja

 

 

Yhtymäkokouksen 19.11.2021 päätösten täytäntöönpano

 

Hallitus 17.12.2021 § 169  

1723/00.01.013.0132/2021  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004

 

HSY:n syysyhtymäkokouksessa 19.11.2021 käsiteltiin seuraavia asioita;

-        Sidotun investointimäärärahan korottaminen

-        HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

-        Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen saneerauksen hankesuunnitelma

-        Kruunusillat raitiotiehankkeen vesihuollon hankesuunnitelma

-        Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta

-        Sidonnaisuusilmoitukset

 

Lisäksi yhtymäkokous päätti kehottaa kuntayhtymän hallitusta jatkossa ottamaan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa, sekä muussa kuntayhtymän toiminnassa huomioon kuntayhtymälle asetetut omistajaohjauksen tavoitteet, kuten tuottavuuden kasvutavoitteen. Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat tarpeen erityisesti vesihuollon tariffien reaalisten hinnankorotusten hillitsemiseksi.

Hallintosäännön (3 §) mukaan hallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a. merkitä 19.11.2021 yhtymäkokouksen päätökset tiedoksi, sekä

b. todeta, että päätökset voidaan kuntalain 143 §:n estämättä panna täytäntöön.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.