Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.12.2021/Pykälä 161 

 

Kalasatamasta Pasilaan raitiotiehankkeen vesihuollon hankesuunnitelma (AK)

 

Hallitus 17.12.2021 § 161  

612/00.01.013.0132/2021  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236

 

Hankkeen tausta ja toteutustarve

 

Kalasatamasta Pasilaan -hanke yhdistää Kalasatamassa sijaitsevan Nihdin tulevan asuinalueen Pasilaan 4,5 kilometriä pitkällä raitiotiellä. 

Rakentaminen alkoi vaiheittain vuonna 2021 ja tämän hetken tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2024.

Hanke toteutetaan kahtena projektiallianssina (Sörkan Spora ja Karaatti), joiden tilaajaosapuolina ovat Helsingin kaupunki ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL).

Alliansseihin sisällytetään yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Nämä rakennustyöt liittyvät ympäröivän maankäytön kehittämiseen ja alueiden kunnallistekniikan parantamiseen.

Rakentaminen aloitettiin elo-syyskuussa 2021 raitiotiehankkeen ulkopuolisilla töillä Nihdissä ja Pasilassa. Nihdissä tehdään kaupunkikehityksenä uudisrakentamista ja Pasilassa parannetaan olemassa olevaa raitiotieverkostoa. Näiden töiden aiheuttamat kustannukset katetaan Kalasatamasta Pasilaan - allianssibudjetin ulkopuolelta Helsingin kaupungin muusta investointirahoituksesta.

Hanke aiheuttaa merkittäviä ja mittavia vesihuollon johtosiirtoja ja lisäksi samalla toteutetaan muitakin HSY:n verkostojen kannalta tarpeellisia vesihuollon investointitöitä urakoiden alueilla. Esimerkiksi johtojen uusimisia on tarkoituksenmukaista toteuttaa urakoiden alueilla tässä samassa yhteydessä. Lisäksi työn aikana tullaan rakentamaan vesihuollon tilapäisjärjestelyjä vesihuoltopalvelujen turvaamiseksi.

 

Vesihuollon suunnitelmat ja toteutus

 

Hankkeen yhteydessä laaditaan vesihuollon johtosiirtoihin ym. vesihuoltojärjestelyihin liittyvät suunnitelmat. Suunnitelmat perustuvat HSY:n vesihuollon verkko-osaston laatimiin esisuunnitelmiin, joissa on huomioitu vesihuollon tarpeet elinkaaren kannalta optimoiduin kokonaisuuksin. Johtosiirtojen ohella uusitaan alueen vesihuoltoa laajemminkin sekä rakennetaan työnaikaisia vesihuollon tilapäisjärjestelyjä. Toteutussuunnitelmat laaditaan allianssin toimesta HSY:n ohjauksessa ja hyväksyminä.

Allianssit vastaavat toteutuksesta myös vesihuollon osalta. HSY:n tehtävänä on vesihuollon verkostotekninen valvonta, HSY:lle määritellyt liittämis- ja sulkemistyöt ja verkoston vastaanotto.

 

Kustannukset Vesihuollon kustannukset HSY:lle ovat Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa laaditun kustannusarvion mukaan yhteensä noin 24,0 milj. euroa (alv 0%). Edellä mainittu sisältää Pasilan ja Nihdin valmistelevat työt, mutta ei sisällä Vallilanlaakson (lohko 4) osuutta, jonka asemakaava ei ole vielä lainvoimainen. Vallilanlaakson HSY:n osuuden tämänhetkinen kustannusarvio on noin 4,0 milj. euroa, mutta lopullinen tavoitekustannustaso tarkennetaan myöhemmin hankeosan kehitysvaiheessa.

 

Kaupunkien hankkeiden tarpeesta lähtevien johtosiirtojen kustannukset jaetaan HSY:n ja jäsenkuntien välisen kt-sopimuksen mukaisesti johtojen iän mukaan hankkeen ja HSY:n kesken, jolloin HSY:n osuus on 2,5 % / johdon käyttövuosi.

Vesihuollon kustannukset lohkoittain on esitetty hankesuunnitelmassa.

 

Henkilöresurssit Tällä hetkellä hanketta hoitamaan on HSY:ssä nimetty yksi henkilö suunnittelun ohjaukseen ja yksi rakentamisen valvontaan. HSY:n omiin verkostotöihin käytetään verkon putkimestaria ja asentajaryhmää. 

 

Aikataulu  Hankkeen kehitysvaihe käynnistyi toukokuussa 2020. Nihdin esirakentaminen alkoi heinäkuun 2021 alussa ja kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan alkukesästä 2022. Pasilan rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2021 Veturitiellä ja Pasilankadulla. Hermannin rantatiellä rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2022 alussa sekä Kalasatamassa ja Vallilanlaaksossa vuonna 2023. Raitiovaunuliikenne Kalasatamasta Pasilaan on tavoitteena aloittaa syksyllä 2024.

 

Hankesuunnitelman hyväksyminen ja päätöshistoria

 

HSY:n hallintosäännön 8 §:n 17 kohdan mukaan hallitus hyväksyy vesi- ja jätehuollon verkostoja, laitoksia, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja maanrakennushankkeita koskevat hankesuunnitelmat, ellei tehtävä kuulu yhtymäkokoukselle, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman ja hankkeen toteuttamisen 13.6.2018.

HSY:n hallitus päätti 12.6.2020 valita osaltaan Kalasataman raitiotiehankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaaviksi konsortioiksi ryhmittymät Sörkän spora ja Karaatti.

HSY:n hallitus päätti 12.6.2020 hyväksyä Kalasataman raitiotiehankkeen allianssikumppanien valinnan HSY:n osalta ja kehitysvaiheen hankinnan Helsingin kaupungilta.

HSY:n hallitus päätti 28.5.2021 hyväksyä Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen riippumattomien valmistelevien töiden (Pasila, Nihti) hankesuunnitelman enintään hintaan 4,8 M€ (alv 0 %).

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto (RYJA) päätti 3.6.21 oikeuttaa teknisen johtajan tilaamaan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselta (HKL):

  • Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaiheen
  • Nihdin pohjoisosan esi- ja katurakentamistyöt
  • Pasilan Radanrakentajantien, Ratamestarinkadun, Asemapäällikönkadun ja Pasilankadun kadunrakennustyöt

 

HKL:n johtokunta päätti 9.11.2021, että Kalasataman raitiotie -hankkeen alliansseissa siirrytään toteutusvaiheeseen 19.11.2021. Samalla johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään toteutussuunnitelman edellyttämät tilaukset. Edellä mainittu ei sisällä Vallilanlaakson (lohko 4) osuutta, jonka asemakaava ei ole vielä lainvoimainen.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto (RYJA) päätti 18.11.21 oikeuttaa teknisen johtajan tilaamaan liikenneliikelaitokselta (HKL) Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen lohkojen 1, 2, 3 ja 5 liittyvien hankkeiden toteutuksen enintään 71?775?000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a.  hyväksyä Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen vesihuollon hankesuunnitelman siten, että hankkeen HSY:n kustannukset joulukuun 2021 hintatasosta ovat ilman Vallilanlaakson hankeosuutta enintään 24,0 milj. euroa (alv 0 %),

b.  oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan tekemään asiaa koskevat hankinnat ja tilaukset sekä sopimaan mahdollisista lisä- ja muutostöistä,

c. kehottaa Helsingin kaupunkia huolehtimaan päätilaajatehtävistä, kuten riittävästä rakennustöiden valvonnasta sekä suunnittelun, toteutuksen ja kustannusten seurannasta sekä riittävästä ja selkeästä raportoinnista HSY:lle.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.