Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.12.2021/Pykälä 165


 

 

Kivennäismaa-aineksen (hiekka) hankinta Metsäpirtin kompostointialueelle Kullooseen vuosina 2022 - 2023

 

Hallitus 17.12.2021 § 165  

1379/05.050.500.5001/2021  

 

Esittelijä Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija

Valmistelijat Yksikön päällikkö Janne Nipuli, puh. 050 320 3904

 Hankinta-esimies Jukka Pulkka, puh. 050 431 0669

 

Yleistä  Hankinta käsittää HSY:llä jaksolla 1.2.2022 - 31.1.2024 sekä kahdella vuoden pituisella optiokaudella, molemmille jaksoille erikseen tarvittavan kivennäismaa-aineksen (hiekan) hankinnan Metsäpirtin kompostointialueelle Kullooseen. Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 22.10.2021 klo 12.00 mennessä saatiin tarjous yhdeltä alan yritykseltä.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valitusta tarjouksesta sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jolloin päätösperusteena on tarjousten halvin hinta.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (JK ) Hallitus päättää

a. tilata HSY:n tarvitseman kivennäismaa-aineksen (hiekan) Rudus Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 1 370 000 euroa, ja

b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän sopimuksen, sekä

c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisten optiokausien hankinnasta. Mahdolliset optiokaudet mukaan lukien hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 2 740 000 euroa. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kunkin optiokauden alkua.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.