Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.12.2021/Pykälä 166


 

 

Metanolin hankinta ajanjaksolla 1.2.2022-31.1.2023

 

Hallitus 17.12.2021 § 166  

1507/05.050.500.5001/2021  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelijat Vt. toimialajohtaja Jyrki Kaija, puh. 050 463 9826,

Yksikön päällikkö Marina Graan, puh. 050 336 3330,

Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen, puh. 050 437 2011

 

Yleistä Hankinta käsittää Viikinmäen, Suomenojan sekä Blominmäen jätevedenpuhdistamoilla tarvittavan metanolin hankinnan. Metanolia tarvitaan jäteveden sisältämän typpiravinteen biologiseen käsittelyyn hiilen lähteeksi. Viikinmäen osalta sopimusjakso on 1.2.2022-31.1.2023, sekä mahdollinen optiojakso 1.2.2023-31.1.2024. Suomenojan osalta sopimusjakso on 1.2.2022-30.6.2022. Blominmäen osalta sopimusjakso on 1.7.2022-31.1.2023, sekä mahdollinen optiojakso 1.2.2023-31.1.2024.

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 30.11.2021 klo 13:00 mennessä saatiin tarjoukset kahdelta alan yritykseltä.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valitusta tarjouksesta sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu puhdistamokohtainen halvin hinta.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a. tilata tarvittavan metanolin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla jaksolla 1.2.2022-31.1.2023, Suomenojan jätevedenpuhdistamolle jaksolle 1.2.2022-30.6.2023 sekä Blominmäen jätevedenpuhdistamolla jaksolle 1.7.2022-31.1.2024 NovoChem Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 2 800 000 euroa sisältäen noin 18 % varauksen metanolin tarpeen ja hinnan muutoksille, sekä

b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän sopimuksen, ja

c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisen optiokauden 1.2.2023-31.1.2024 hankinnasta. Mahdollinen optiokausi mukaan lukien hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 5 600 000 euroa. Option käytöstä tehdään erillisen päätös viimeistään neljä (4) kuukautta ennen optiokauden alkua.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.