Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.12.2021/Pykälä 167


 

 

Turpeen hankinta vuosina 2022 - 2024

 

Hallitus 17.12.2021 § 167  

1369/05.050.500.5001/2021  

 

Esittelijä Vt. vesihuollon toimialajohtaja Jyrki Kaija

Valmistelijat Yksikön päällikkö Janne Nipuli, puh. 050 320 3904

 Hankinta-asiantuntija Markku Marjamäki, puh. 09 1561 3064

 

Yleistä  Hankinta käsittää HSY:n 1.2.2022 - 31.1.2024 tarvitseman irtoturpeen. Kompostointiturvetta käytetään kompostoinnin tukiaineena tai lietteiden imeytyksessä. Kasvuturvetta käytetään kompostimullan seosaineena. Kiinteän kahden vuoden sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Tällöin sopimuksen irtisanomisaika on 12 kk.

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 8.11.2021 klo 10:00 mennessä saatiin tarjoukset kahdelta alan yritykseltä.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu hinnaltaan halvin tarjous.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätösehdotus (JK) Hallitus päättää

a. tilata HSY:n tarvitseman turpeen Neova Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 3 450 000 euroa, ja

b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän sopimuksen.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.