Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.12.2021/Pykälä 168 

 

Ehdotus vuonna 2022 pääkaupunkiseudulla sovellettavista tonttien enimmäishinnoista valtion tukemassa asuntotuotannossa (pitkä korkotuki)

 

Hallitus 17.12.2021 § 168  

1339/00.01.013.0132/2020  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelijat Tulosaluejohtaja Irma Karjalainen

 Tietoyhteistyöyksikön päällikkö Sirpa Joukainen puh. 050 430 9510

Erityisasiantuntija Heikki Levola puh. 050 368 8881 

Seututietoasiantuntija Anna-Maria Kotala puh. 050 341 1459

    

HSY:n tonttikustannustoimikunta on valmistellut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ARA:lle tehtävän ehdotuksen valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) vuonna 2022 osoitettavien tonttien enimmäishinnoiksi pääkaupunkiseudulla. Toimikunta koostuu Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, ARA:n, Kuntaliiton ja HSY:n edustajista.

Enimmäishinnat esitetään tonttihintakartoilla kaupunkien aluejakoihin perustuen (Helsingin osa-alueet, Espoon pienalueet, Vantaan kaupunginosat sekä Kauniainen kokonaisena kuntana). Enimmäishinta määritellään euroina rakennusoikeuskerrosneliömetriä kohden. Hintakarttaan liittyen annetaan soveltamisohjeita mm. sijainti- ja laatutekijöiden huomioon ottamiseksi tonttikohtaista enimmäishintaa määriteltäessä. Esityksensä taustaksi toimikunta seuraa ja analysoi hintojen muuttumista pääkaupunkiseudun tonttimarkkinoilla. Keskeisenä indikaattorina hintojen tarkistuksessa käytetään kuntien markkinahinta-arvioita sekä asiantuntemusta ajankohtaisesta markkinatilanteesta.

Esitys koostuu karttasarjasta, joka sisältää kolme karttaa (enimmäishintakartta kerrostalotonteille, enimmäishintakartta pientalotonteille ja indeksikartta) sekä hintataulukon. Tapauskohtaisen hinnoittelun alueella otetaan käyttöön hinnoittelumalli, joka luo kehikon ARA-hinnan määräytymiselle. Hinnoittelumallin käyttöönotto lisää avoimuutta ja sen odotetaan virtaviivaistavan enimmäishintoja koskevaa neuvotteluprosessia. Vantaalla Tikkurilan ja Myyrmäen kaupunginosat esitetään siirrettäväksi tapauskohtaisesti hinnoiteltavaksi alueeksi vuoden 2022 alusta lähtien.

Toimikunta esittää, että vuonna 2022 sovellettavia enimmäishintoja korotetaan Vantaalla 2 % Koivukylän, Ilolan, Viertolan, Hiekkaharjun, Martinlaakson, Koivuhaan, Tammiston, Kaivokselan ja Kivistön kaupunginosissa ja Espoon Muuralassa 5 %. Muilla kiinteän hinnoittelun alueilla hintoja esitetään korotettavaksi yhdellä eurolla sekä kerrostalotonttien että pientalotonttien osalta.

Soveltamisohjeisiin on lisätty uudeksi kohdaksi 9 hinnoittelumalli, jota sovelletaan tapauskohtaisesti neuvoteltavalla alueella. Muut soveltamisohjeet ovat voimassa ainoastaan aluekohtaisesti määritellyn kiinteän hinnoittelun alueella.

Toimikunnan ehdotus vuodelle 2022 perusteluineen on oheisaineistona.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a.  esittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle hyväksyttäväksi valtion tukemassa asuntotuotannossa (pitkä korkotuki) vuonna 2022 sovellettavat tonttien enimmäishinnat liitteenä olevien hintakarttojen, hintataulukon ja niihin liittyvien soveltamisohjeiden mukaisesti,

b.  lähettää päätöksensä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle sekä jäsenkunnille: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginhallituksille.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.