Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 19.04.2022/Pykälä 44


- Tilintarkastuskertomus 2021

 

 

Yhtymäkokoukselle tehtävät ehdotukset arviointikertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista

  

Tarkastuslautakunta 19.04.2022 § 44  

14/00.01.013.0133/2022 

 

 

 

 Vuoden 2021 toiminnan ja talouden arviointi

 

 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Tarkastuslautakunta on laatinut asiasta HSY:n yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen.

 

 Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudet

 

 Kuntalain 123 §:n nojalla HSY:n tilintarkastajien on annettava yhtymäkokoukselle kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

 

 Tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn huolehtii tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan on tehtävä oma päätösehdotuksensa yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selitykset ja lausunnot antavat aihetta. Tarkastuslautakunta ei päätösehdotuksessaan ole sidottu tilintarkastajan esitykseen, vaan voi harkita asiaa kaiken hankkimansa selvityksen perusteella.

 

 HSY:n tilintarkastuksesta on vastannut KPMG Julkistarkastus Oy, tilintarkastusyhteisö, joka on 5.4.2022 luovuttanut tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021. Tarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

 

 

Päätösehdotus (pj) Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se

a.  merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,

b.  kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty,

c.  merkitsee tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2021, sekä

d.  päättää myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

 

 

Päätös Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.