Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 18.02.2022/Pykälä 12


 

 

Sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2021 (AK)

 

Hallitus 18.02.2022 § 12  

249/00.01.013.0132/2021  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Sisäinen tarkastaja Johanna Rauma, puh. 050 371 5388

 

Hallintosäännön 7. luvun 36 § käsittelee ulkoista ja sisäistä valvontaa. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus. Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa.  Hallintosäännön 47 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävänä on hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisen varmistaminen ja arviointi ja sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuuden varmistaminen ja arviointi. Sisäinen tarkastus on riippumatonta tarkastettavista toiminnoista, sillä ei ole toimivaltaa tarkastettavien toimintojen suhteen eikä sillä ole oikeutta osallistua näiden toimintojen päätöksentekoon eikä täytäntöönpanoon.

Toimintaohjeen mukaan hallitukselle laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti keskeisimmistä tarkastushavainnoista. Vuoden 2021 tarkastukset toteutettiin hyväksytyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Tarkastustyö toteutettiin HSY:n oman sisäisen tarkastajan toimesta, eikä ulkopuolisia palveluja hankittu. Tarkastuksista on raportoitu toimitusjohtajalle, HSY:n johtoryhmälle ja tarkastuskohteille.

Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2021 on jaettu hallituksen varsinaisille jäsenille.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.