Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 18.02.2022/Pykälä 19


 

 

Tiedoksi merkittävät asiat

 

Hallitus 18.02.2022 § 19  

    

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

 

Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla 2021

Lisätietoja: projektipäällikkö Leena Tuominen, puh.050 533 6627

 

HSY on tutkinut pääkaupunkiseudun kodeissa syntyvän sekajätteen määrää ja koostumusta vuodesta 2007 alkaen. Viimeisin tutkimus tehtiin syyskuussa 2021. Tutkimuksen tuloksia verrattiin edelliseen vuonna 2018 toteutettuun tutkimukseen sekä aiempiin tutkimuksiin, siltä osin kuin tulokset ovat vertailukelpoisia. Kotitaloudet ositettiin viiteen eri tutkimusryhmään kiinteistön huoneistomäärien mukaan. Tutkimusryhmät olivat 1 huoneiston kiinteistöt, 2 - 4 huoneiston kiinteistöt, 5 - 9 huoneiston kiinteistöt, 10 - 19 huoneiston kiinteistöt ja yli 19 huoneiston kiinteistöt.

 

Tutkimuksen mukaan sekajätettä syntyy pääkaupunkiseudun kotitalouksissa keskimäärin 130 kg asukasta kohti vuodessa. Määrä on vähentynyt edellisestä 2018 tehdystä tutkimuksesta, jolloin jätettä syntyi 144 kg asukasta kohden vuodessa. Vähiten sekajätettä (117 (kg/as) /a) tuottavat 10-19 huoneiston kiinteistöissä asuvat ja eniten (193 (kg/as) /a) 1 huoneiston kiinteistöissä asuvat.

 

Kiinteistöllä olevien huoneistojen määrä vaikuttaa sekajätteen koostumukseen, mikä selittyy osittain jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteilla. Yli viiden huoneiston kiinteistöillä erilliskerätään kaikkia seitsemään jätejaetta, mikä näkyy selkeästi biojätteen ja muovin osalta, joita 1-4 huoneiston kiinteistöillä oli sekajätteessä muita enemmän. Myös sekajätteen kokonaismäärä on 1-4 huoneiston kiinteistöillä muita huomattavasti isompi.  

 

Selkeästi suurin yksittäinen jätejae kotitalouksien sekajätteessä on biojäte. Biojätteen osuus sekajätteestä on keskimäärin 39 % eli noin 51 kg/as/a. Myös muoveja oli sekajätteessä paljon edellisvuosien tapaan. Muovien osuus on 13,5 % eli noin 17,5 (kg/as) /a. Muovipakkausten keräysvelvoite otettiin käyttöön yli 5 huoneiston kiinteistöillä vuonna 2021.

 

Muovipakkausten kokonaismäärässä tämä näkyy noin 19 %:n vähennyksenä. Tutkimuksessa huomioitiin edellisestä tutkimuksesta poiketen koronajätteet, joihin lajiteltiin kasvomaskit. Näitä sekajätteen joukossa oli 0,97 kg asukasta kohden vuodessa. Prosentuaalisesti tämä on 0,7 % koko sekajätteen määrästä.

  

Tutkimuksen raportti on julkaistu HSY:n verkkosivuilla: https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-sekajatteen-koostumus-vuonna-2021.html

 

Tulokset on lisäksi julkaistu Excel-muodossa HSY:n avoimen datan palvelussa.

 

Asiantuntijalausunto Helsingin kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteeseen

 

Lisätietoja: toimintovastaava Maarit Kiviranta, puh. 040 833 3254 

 

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausuntoa valtuutettu Matias Pajulan aloitteesta kierrätyspisteiden lisäämiseksi erityisesti pientaloalueille. Lausuntoa on pyydetty 22.2.2022 mennessä.

Valtuustoaloitteessa on ehdotettu kierrätyspisteiden lisäämistä erityisesti pientaloalueille kierrätyksen helpottamiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi.

 

HSY:n lausunnossa (liitteenä) on tuotu esiin, että vastuu kierrätyspisteverkostosta kuuluu Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle. HSY kehittää jatkuvasti asukkaiden palveluita, jotta yhä suurempi määrä jätteestä saataisiin kierrätettyä. Pienkiinteistöt voivat  halutessaan tilata esimerkiksi erillisen jäteastian muovipakkausjätteelle tai pakkausjätteen monilokeroastian, joka on tällä hetkellä saatavilla 5-9 asunnon kiinteistöille.

 

Myös vuoden 2021 aikana tehdyt jätelainsäädännön muutokset edellyttävät lisäämään toimenpiteitä kierrätyksen tehostamiseksi. HSY on käynnistänyt säädösmuutosten johdosta jätehuoltomääräysten tarkistuksen.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

 

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.