Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 28.01.2022/Pykälä 2 

 

Blominmäen puhdistamohankkeen tilannekatsaus (AK)

 

Hallitus 28.01.2022 § 2  

904/10.105.1050.10500/2020  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187

 

HSY:n hallitus hyväksyi 19.9.2014 §102 Blominmäen jätevedenpuhdistamon ohjauksen ja seurannan periaatteet. Niiden mukaan hankkeesta raportoidaan HSY:n hallitukselle säännöllisesti neljännesvuosittain.

Blominmäen projektinjohtourakan prosessin ja LVI:n putkistojen ja koneiden asennukset ovat edenneet melko hyvää vauhtia, mutta koestettavia kokonaisuuksia on syntynyt toivottua hitaammin. Prosessiputkistoja on asennettu noin 94 % kokonaiskilomäärästä ja LVI-töiden valmiusaste on noin 88 %. Sähkö- ja instrumentointikytkennät ja koestus ovat edenneet hieman odotettua hitaammin.

Urakka on yleisaikataulusta jäljessä. HSY:n ja YIT:n johdon neuvotteluissa on saavutettu yhteisymmärrys tavoitehintaan vaikuttavista muutoksista ja puhdistamon käyttöönoton aikatavoitteesta. Jätevesien kääntöä Blominmäkeen tavoitellaan alkavaksi 30.8.2022 mennessä ja puhdistamon tavoitellaan olevan täysimääräisesti käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy julistettiin konkurssiin 25.11.2021. Sen viemäritunneliurakat Mikkelä II, Malminmäki ja Eestinkallio olivat rahoitusvaikeuksien vuoksi jääneet huomattavasti jälkeen aikataulustaan jo aiemmin. HSY:n hallitus teki hankintapäätöksen GRK Infra Oy:n valinnasta ko. urakoiden kesken jääneiden töiden pääosan tekijäksi. Muiden urakoiden kannalta kriittiset työvaiheet on tavoitteena saada valmiiksi maalis-huhtikuussa 2022 ja loput urakoihin liittyvät 30.6.2022 mennessä.

Hankkeen tilannekatsaus 31.12.2021 on esitetty tämän asian liitteessä.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen 31.12.2021, jonka mukaan hankkeen kokonaiskustannusarvio on 511 milj. euroa, josta puhdistamon projektinjohtourakan osuus on 293 milj. euroa.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.