Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 28.01.2022/Pykälä 5


 

 

Materiaalien siirtopalvelut 2022 - Ämmässuon alueella ja Vantaan energian jätevoimalaan

 

Hallitus 28.01.2022 § 5  

1632/05.050.501.5011/2021  

 

Esittelijä Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo

Valmistelijat Käyttöpäällikkö Tiila Korhonen, puh. 050?307 2448

Hankinta-asiantuntija Ari-Santeri Talja, puh. 050?569 6589

 

Yleistä Hankinta käsittää HSY:llä jaksolla 1.6.2022-31.5.2025 sekä mahdollisen kahden vuoden optiokauden kuorma-autopalveluita materiaalisiirtoihin Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella sekä jätteen kuljetuksia Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksesta Vantaan Energian jätevoimalaan sekä yksittäisiä kilometrilaskutteisia ajoja. Siirto Ämmäsuolta jätevoimalaan ja kilometrilaskutteiset ajot pitävät sisällään jätteen kuljettamisen kohteeseen ja paluun tyhjillä lavoilla takaisin Ämmässuolle.

 

Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Määräaikaan 18.1.2022 klo 9.00 mennessä saatiin tarjoukset kolmelta alan yritykseltä. 

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätösehdotus (PeK) Hallitus päättää

a. tilata HSY:n tarvitsemat kuljetuspalvelut Espoon KTK Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 2 200 000 euroa, ja

b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän sopimuksen, sekä

c. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisen optiokauden hankinnasta. Mahdollinen optiokausi mukaan lukien hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 3 700 000 euroa. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen optiokauden alkua.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.