Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 28.01.2022/Pykälä 7


 

 

Ilmanlaatu vuonna 2021

 

Hallitus 28.01.2022 § 7  

761/00.01.013.0132/2021  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelijat Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueajohtaja Irma Karjalainen

Ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen, puh. 050 4017826 
Ilmansuojeluasiantuntija?Saija Korhonen, puh.?050 5963102? 

 

Vuonna 2021 HSY seurasi pääkaupunkiseudun ilmanlaatua. Pitkäaikaisilla mittauksilla seurataan liikenteen, puunpolton, energiantuotannon sekä lentokentän ja satamien päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu näyttäytyi viime vuonna jo tavanomaisempana kuin vuonna 2020, jolloin ilmansaasteiden pitoisuudet olivat HSY:n mittaushistorian matalimmat. Koronapandemian alussa liikennemäärät vähenivät merkittävästi pääkaupunkiseudulla etenkin vilkasliikenteisillä alueilla. Liikennemäärien väheneminen laskee etenkin pakokaasuista peräisin olevan typpidioksidin pitoisuuksia kaupunki-ilmassa.

Vuonna 2021 liikennemäärät palasivat jo lähemmäs koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Typpidioksidin vuosipitoisuudet olivat kuitenkin viime vuonna edelleen matalat, vaikkakin hieman korkeammat kuin vuonna 2020. Vuonna 2021 pölyisiä päivä oli enemmän kuin edellisvuonna. Katupölyn eli hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin liikennemäärän väheneminen ei vaikuta yhtä paljon. Sääoloilla on suuri vaikutus pölyämiseen, ja pienemmilläkin liikennemäärillä katupöly pääsee nousemaan ilmaan.

Vaikka ilmansaasteiden pitoisuudet ovat koronapandemian aikana olleet tavanomaista matalampia, ne eivät alita Maailman terveysjärjestö WHO:n uusia tiukempia ilmanlaadun ohjearvoja. Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun kannalta terveydelle ongelmallisimmat ilmansaasteet ovat typpidioksidi, pienhiukkaset, hengitettävät hiukkaset ja otsoni. Uudet ohjearvot tulivat voimaan maailmanlaajuisesti viime vuoden aikana.

Vuonna 2021 typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten WHO:n vuosiohjearvot ylittyivät pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisissä ympäristöissä pakokaasun ja katupölyn takia. Helsingin keskustan vilkkaimmilla kaduilla typpidioksidin vuosipitoisuudet olivat jopa kaksin- tai kolminkertaisia ohjearvoon verrattuna. Liikenteen pakokaasut ja katupöly ovat paikallisia päästöjä, joten niiden pitoisuuksiin voidaan vaikuttaa paikallisesti. Autokannan uusiutuminen ja sähköistyminen vähentävät edelleen liikenteen pakokaasuja ja typpidioksidin pitoisuuksia. Katupölyn hiukkaset pysyvät haasteena vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Myös pienhiukkasten ja otsonin pitoisuudet ylittivät ohjearvot lähes koko seudulla. Pienhiukkasia syntyy liikenteen ja puunpolton päästöistä. Otsonia ei ole päästöissä, vaan sitä muodostuu ilmassa kemiallisissa reaktioissa muista ilmansaasteista. Pienhiukkasten ja otsonin pitoisuuksiin vaikuttaa paljon myös Suomen rajojen ulkopuolelta kulkeutuneet ilmansaasteet. Näiden pitoisuuksien alentamiseen vaaditaan Euroopan laajuisia toimia.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä katsauksen tiedoksi

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.