Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2022/Pykälä 32


 

 

Metsäpirtin kompostointikentän työkonepalvelujen hankinta

 

Hallitus 25.03.2022 § 32  

38/05.050.501.5011/2022  

 

Esittelijä Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen

Valmistelijat Yksikön päällikkö Janne Nipuli, puh. 050 320 3904

Hankintaesimies Jukka Pulkka, puh. 050 431 0669

 

Yleistä Hankinta käsittää HSY:n ajalla 1.6.2022-31.5.2024 sekä kahdella (2) erillisellä optiokaudella (ensimmäinen optiokausi on kahden (2) vuoden mittainen, toinen optiokausi yhden (1) vuoden mittainen) tarvitsemat työkonepalvelut Metsäpirtin kompostointikentällä.

 

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Määräaikaan 1.3.2022 klo 12.00 mennessä saatiin tarjoukset viideltä alan yritykseltä.

 

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

 

Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätösehdotus (MH) Hallitus päättää

a. sulkea pois tarjouskilpailusta Ruthon Services Oy:n ja Kuljetus ja
maanrakennus Katupojat Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön ehtojen vastaisina,

b. tilata HSY:n tarvitsemat työkonepalvelut Metsäpirtin kompostointikentällä Suomen Ekolannoite Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 1 650 000 euroa, ja

c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän sopimuksen, sekä tarvittaessa tilaamaan hankintaan liittyviä lisä- ja muutostöitä sopimuksen mukaisin ehdoin,

d. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisten optiokausien hankinnasta. Mahdolliset optiokaudet mukaan lukien hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 4 125 000 euroa. Option käytöstä tehdään erilliset päätökset viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kunkin optiokauden alkua.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.