Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 25.03.2022/Pykälä 33


 

 

Ämmässuon tasausaltaan TAL 12 rakennusteknisten töiden urakoitsijan valinta

 

Hallitus 25.03.2022 § 33  

1654/06.061.614.6143/2021  

 

Esittelijä Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo

Valmistelija Rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen, puh. 040 551 1032

 

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toiminnot kehittyvät entistä enemmän kiertotalouteen ja sen mahdollistamiseen alan toimijoille. Nämä toiminnot edellyttävät hyödyntämiskelpoisten jätteiden lisääntyvää varastointia ja käsittelyä HSY:n omaa toimintaa ja Ekomo-toimijoita varten. Tähän tarkoitukseen tulee osoittaa kenttätilaa. Jätteen käsittelykentillä muodostuu likaantuneita hulevesiä, jotka tulee ympäristölupien määräysten mukaisesti johtaa asianmukaiseen käsittelyyn. Lisäksi hulevesiä on ennen niiden johtamista viemäriverkostoon varauduttava varastoimaan Ämmässuolla ennen niiden johtamista viemäriverkostoon. Vesien tasauskapasiteetti on lisäksi tarpeen myös äärimmäisten sääilmiöiden varalta. Tämä tasauskapasiteetti tulee olla toteutettu ennen uusien kenttärakenteiden käyttöönottoa.

Tässä urakassa toteutetaan uusi tasausallas TAL 12, jolla varaudutaan valmisteilla olevan HSY:n puuperäisen jätteen käsittelykentän ja alueen Ekomo-toimijoiden kenttien käyttöönottoon. Uuden tasausaltaan TAL 12 rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2022-2023.

Hanke sisältyy hallituksen kokouksessaan 19.03.2021 § 155 hyväksymään jätteenkäsittelyn hankkeiden yleissuunnitelman vuosille 2021-2025 ja sen toteutukseen on varauduttu toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Investointi katetaan jätteenkäsittelyn investointeihin osoitetuista määrärahoista.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä sekä ehdotus perusteluineen on jaettu hallituksen jäsenille. Päätös perustuu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjousten halvimpaan hintaan.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen urakkasopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätösehdotus (PeK) Hallitus päättää

a. valita Ämmässuon eteläisen hyötykäyttökentän esirakentamisurakan
urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen SRV Infra Oy:n 1 876 895,00 euron (alv 0 %) vertailuhinnalla,

b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

 

Tekninen korjaus              Esitystekstin päätösehdotuksessa a) oli virheellinen kirjaus siten, että sanojen "eteläisen hyötykäyttökentän esirakentamisurakan" sijaan kuului olla "tasausaltaan TAL 12 rakennusteknisten töiden". Korjattu päätökseen siten, että kirjaus vastaa muuta esitystekstiä ja otsikkoa.

 

Päätös Hallitus päätti

a. valita Ämmässuon tasausaltaan TAL 12 rakennusteknisten töiden urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen SRV Infra Oy:n 1 876 895,00 euron (alv 0 %) vertailuhinnalla,

b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä.