Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 47


 

 

Vetoa kestävien toleranssiliittimien DN 50-DN 400 hankinta 2022-2023

 

Hallitus 29.04.2022 § 47  

189/05.050.500.5001/2022  

 

Esittelijä Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen

Valmistelijat Yksikön päällikkö Eeva Huhtanen, puh. 050 466 9106,
Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen, puh. 050 437 2011

 

Yleistä Hankinta käsittää jaksolle 1.5.2022-30.4.2023 sekä mahdollisille kahdelle erilliselle optiojaksolle 1.5.2023-30.4.2025 ja 1.5.2025-30.4.2027 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuoltoverkkojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavat vetoa kestävät toleranssiliittimet DN 50-DN 400. Vetoa kestäviä toleranssiliittimiä käytetään kaikkien HSY:n vesihuoltoverkossa käytettyjen putkimateriaalien (valurautaputkien, teräsputkien sekä asbestisementtiputkien) liittämiseen uuteen valurauta- tai teräsputkeen.

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 19.4.2022 klo 10:00 mennessä saatiin tarjoukset kahdelta alan yritykseltä.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valitusta tarjouksesta sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu osiokohtainen kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätösehdotus (MH) Hallitus päättää

a.  tilata Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jaksolle 1.5.2022-30.4.2023 tarvittavat vetoa kestävät toleranssiliitimet DN 50-DN 400 osaan 1 Onninen Oy:ltä ja osaan 2 Saint-Gobain Finland Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 604 000 (alv 0 %) sisältäen noin 10 % varauksen määrätarpeen ja hinnan muutoksille, sekä

b.  oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän sopimuksen, sekä

c.  oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisen optiokausien 1.5.2023-30.4.2025 ja 1.5.2025-30.4.2027 hankinnasta. Mahdolliset optiokaudet mukaan lukien hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 3 020 000 euroa (alv 0 %). Optioiden käytöstä tehdään erilliset päätökset viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kunkin optiokauden alkua.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.