Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 48


 

 

Ämmässuon eteläisen hyötykäyttöalueen käsittelykenttä 1, urakoitsijan valinta

 

Hallitus 29.04.2022 § 48  

1656/06.061.614.6143/2021  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelijat Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo ja rakennuttamispäällikkö Juha Lipsanen, puh. 040 551 1032

 

Jätteiden hyödyntäminen edellyttää riittäviä ja asianmukaisia käsittelyalueita. Ämmässuon ympäristöluvan mukaan jätteiden käsittely tulee tehdä asfaltoiduilla alueilla, joista vedet tulee johtaa jätevesiviemäriin. Tässä urakassa toteutetaan käsittelypalveluiden käyttöön n. 2,5 hehtaarin laajuinen pinnoitetun puuaineksen käsittely- ja varastointikenttä. Kentän rakennekerroksissa hyödynnetään urakan yhteydessä merkittävä määrä suhteutettua jätevoimalan kuonaa.

Hanke sisältyy hallituksen kokouksessaan 19.03.2021 § 155 hyväksymään jätteenkäsittelyn hankkeiden yleissuunnitelmaan 2021-2025. Hankkeen toteutukseen on lisäksi varauduttu toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosina 2022-2024.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä sekä ehdotus perusteluineen on jaettu hallituksen jäsenille. Päätös perustuu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti tarjousten halvimpaan hintaan.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a.  valita Ämmässuon eteläisen hyötykäyttöalueen käsittelykentän 1 urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Marttilan Maanrakennus Oy:n 1 887 157,00 euron (alv 0 %) vertailuhinnalla,

b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.