Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 49


 

 

Jätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut (vaihtolavat, nosturikuormat säiliöt, takakuormatyöt) 2023-2028

 

Hallitus 29.04.2022 § 49  

252/05.050.501.5011/2022  

 

Esittelijä Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo

Valmistelijat Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310

 Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen, puh. 050 437 2011

 

Yleistä Hankinta käsittää Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (myöhemmin myös "HSY" tai "tilaaja") vuosina 2023-2028 tarvitsemat jätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut (vaihtolavat, nosturikuormat säiliöt, takakuormaustyö) seuraavasti:

Osa 1:

Vaihtolavojen kuljetus ja tyhjennys urakka-alueella 84 (HSY-alue ja Kirkkonummi) ajalla 3.4.2023-2.4.2028. 

Osa 2:

Kiinteistöjen sekajätteen keräysvälineiden tyhjentäminen ja kuljettaminen nosturiautotyönä urakka-alueella 14 (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi) ajalla 3.4.2023-2.4.2028. 

Osa 3:

Kiinteistöjen sekajätteen keräysvälineiden tyhjentäminen ja kuljettaminen nosturiautotyönä urakka-alueella 80 (Helsinki ja Vantaa) ajalla 3.4.2023-2.4.2028.

Osa 4:

Kiinteistöjen biojätteen keräysvälineiden tyhjentäminen ja kuljettaminen nosturiautotyönä urakka-alueella 51 (HSY-alue ja Kirkkonummi) ajalla 3.4.2023-2.4.2028. 

Osa 5:

Sekajätteen keräysvälineiden tyhjentäminen ja kuljettaminen takakuormaustyönä Kirkkonummella urakka-alueella 82 ajalla 3.4.2023-2.4.2028. 

Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Määräaikaan 19.4.2022 klo 13:00 mennessä saatiin tarjoukset kymmeneltä (10) alan yritykseltä.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saadut hinnaltaan halvimmat tarjoukset.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätösehdotus (PeK) Hallitus päättää

a. tilata HSY:n tarvitsemat keruu- ja kuljetuspalvelut urakka-alueiden 84,
14 ja 51 osalta Hämeen Kuljetuspiste Oy:ltä, urakka-alueen 80 osalta
Tumik Oy:ltä sekä urakka-alueen 82 osalta Auriga Oy:ltä hankinnan
verottoman arvon ollessa enintään 18 156 663,48 euroa, ja

b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen.

 

Käsittely Esittelijä muutti esitystään päätösehdotuksen osalta siten, että

-        lisätään uusi kohta a. hylätä Hämeen Kuljetuspiste Oy:n tarjouksen

-        muutetaan aikaisemman kohdan a. sijaan kohta b. tilata HSY:n tarvitsemat keruu- ja kuljetuspalvelut urakka-alueiden 84 ja 14 osalta Hämeen Kuljetuspiste Oy:ltä, urakka-alueen 80 osalta Tumik Oy:ltä, urakka-alueen 51 osalta Urbaser Oy:ltä sekä urakka-alueen 82 osalta Auriga Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 18 563 676,62 euroa, ja

-        muutetaan aikaisempi kohta b. kohdaksi c.

Muutosten perusteet päivitetyssä liitteessä 1.

 

 

Päätös Hallitus päätti muutetun ehdotuksen mukaan

a. hylätä Hämeen Kuljetuspiste Oy:n tarjouksen urakka-alueen 51 osalta,

b.  tilata HSY:n tarvitsemat keruu- ja kuljetuspalvelut urakka-alueiden 84 ja 14 osalta Hämeen Kuljetuspiste Oy:ltä, urakka-alueen 80 osalta Tumik Oy:ltä, urakka-alueen 51 osalta Urbaser Oy:ltä sekä urakka-alueen 82 osalta Auriga Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 18 563 676,62 euroa, ja

c.  oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän sopimuksen.