Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 50 

 

Blominmäen puhdistamohankkeen tilannekatsaus

 

Hallitus 29.04.2022 § 50  

904/10.105.1050.10500/2020  

 

Esittelijä Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen

Valmistelija Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 0503203909

 

HSY:n hallitus hyväksyi 19.9.2014 §102 Blominmäen jätevedenpuhdistamon ohjauksen ja seurannan periaatteet. Niiden mukaan hankkeesta raportoidaan HSY:n hallitukselle säännöllisesti neljännesvuosittain.

Blominmäen projektinjohtourakan prosessin ja LVI:n putkistojen ja koneiden asennukset ovat lähes valmiit. Prosessiputkistoista on asentamatta enää joitain täydentäviä putkisto-osia. LVI-töiden valmiusaste on noin 91 %. Sähkö- ja instrumentointikytkennät ja koestus ovat edenneet hieman odotettua hitaammin, mikä johtaa koestusten haasteelliseen tiivistymiseen seuraavalla vuosineljänneksellä. Sähkötöiden valmiusaste on noin 87 % ja automaatio- ja instrumentointitöiden noin 78 %.

Urakan päivitetyssä yleisaikataulussa pysyminen on haasteellista. Jätevesien kääntöä?Blominmäkeen?tavoitellaan aloitettavaksi 31.8.2022 mennessä ja puhdistamon tavoitellaan olevan täysimääräisesti käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Työt viemäritunneleissa ovat edenneet yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Purkutunneli luovutettiin HSY:lle 25.3.2022 ja sen täyttö Suomenojan puhdistetulla jätevedellä aloitettiin 28.3.2022 Tulotunneli luovutettiin HSY:lle 1.4.2022. Työt Malminmäen ja Eestinkallion urakka-alueiden ylemmissä tunneliosuuksissa ja maan päällä jatkuvat.

Viemärin poraus Friisilän pumppaamon viereltä tulotunnelihaaran päähän valmistui helmikuussa 2022. Suojaputken ja kallion välisen tilan juotosvalun yhteydessä 16.32022 teräksinen suojaputki kuitenkin lommahti sisäänpäin. Korjaaminen on haastavaa ja siirtää sen jälkeen tehtäviä työvaiheita. Siksi Friisilän pääviemärin kääntö päätettiin muuttaa toteutettavaksi viimeisenä syksyllä 2022.

Hankkeen tilannekatsaus 31.3.2022 on esitetty tämän asian liitteessä. 

 

Päätösehdotus (MH) Hallitus päättää merkitä tiedoksi Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen 31.3.2022.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.