Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 51


 

 

HSY:n edustaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa

 

Hallitus 29.04.2022 § 51  

421/00.01.013.0132/2022  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004

 

Hallitus on valinnut kokouksessaan 15.10.2021 § 137 HSY:n edustajat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallitukseen.

HSY:n hallintosäännön 11 §:n mukaan, ellei toimivallasta muuten ole määrätty, tai toimitusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, toimitusjohtaja käyttää kuntayhtymän puhevaltaa yhtiökokouksissa.

Hallintosäännön 40 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa kuntayhtymän tytäryhteisön edustajalle ohjeet tytäryhteisön tilintarkastajan valinnasta.

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2022 alkaen klo 12 käsitellään osakeyhtiölain määräämät asiat. Yhtiökokouskutsu ja esityslista ovat oheisaineistona.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a.  valtuuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan HSY:tä ja käyttämään sen äänivaltaa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa,

b.  antaa yhtiökokousedustajalle menettelytapaohjeeksi esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi nykyiset, HSY:n hallituksen 15.10.2021 päättämät jäsenet,

c. todeta, että tarkastuslautakunta antaa erikseen ohjeet tilintarkastajan valinnasta sekä

d. todeta, että näitä menettelytapaohjeita noudatetaan myös tulevissa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinaisissa yhtiökokouksissa, jollei erikseen muuta päätetä.

 

 

Käsittely Esittelijä muutti päätösehdotustaan poistamalla kohdan d.

 

 

Päätös Hallitus päätti muutetun päätösehdotuksen mukaan

a.  valtuuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan HSY:tä ja käyttämään sen äänivaltaa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa,

b.  antaa yhtiökokousedustajalle menettelytapaohjeeksi esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi nykyiset, HSY:n hallituksen 15.10.2021 päättämät jäsenet,

c. todeta, että tarkastuslautakunta antaa erikseen ohjeet tilintarkastajan valinnasta.