Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 55


- Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2021

 

 

Tiedoksi merkittävät asiat

 

Hallitus 29.04.2022 § 55  

    

 

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

 

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2021

 

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Aninka Urho, puh. 050 412 3177

 

Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen yhteisen vuosiraportin tarkoituksena on tarjota sekä valvovalle viranomaiselle että kuntalaisille kokonaiskuva jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta sekä puhdistustehokkuudesta vuonna 2021. Raportissa kuvataan myös vuoden keskeisimmät kehittämishankkeet ja sidosryhmiä kiinnostavat projektit.

 

Vuonna 2021 molemmat HSY:n puhdistamot täyttivät kaikki ympäristöluvan määräykset: Vesistöön johdetun jäteveden biologinen ja kemiallinen hapenkulutus, kokonaisfosforipitoisuus ja poistotehokkuudet myös kokonaistypen osalta olivat lupamääräysten mukaiset. Päästöt mereen olivat typen osalta 1067 tonnia (v. 2020 1134 t.) ja fosforin osalta 26 tonnia (v. 2020 29 t.).

 

HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeissa painopisteinä olivat vuonna 2021 fosforin talteenotto, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, teollisuusjätevesien ja lääkeaineiden hallinta sekä lämmöntalteenoton energiatase. Työturvallisuuden parantamiseksi luotiin uudenlaisia toimintamalleja, ja varautumissuunnitelman päivitystyö käynnistettiin. Uusi kunnossapitojärjestelmä otettiin käyttöön. Vuotovesien vähentämistyötä vietiin myös eteenpäin ja uusi sekaviemärimalli otettiin käyttöön. 

 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamoa on kehitetty aktiivisesti: jälkiselkeytinten kapasiteetin nostoa tutkitaan altaan virtausjärjestelyiden muutoksella. Energiatehokkuusremontteihin saatiin ympäristöministeriön rahoitusta; remonttien kohteina ovat mädättämön lämmönvaihdin sekä ilmastusaltaat. Molemmat projektit jatkuvat myös vuonna 2022.

 

Korona on muuttanut työskentelytapoja jätevedenpuhdistuksessa niin, että kohtaamisia pyritään minimoimaan. Näin on vältytty paikallisilta tartuntaryppäiltä. Pumpputukosten määrä on vakiintunut noin viisi kertaa korkeammalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Tukkeutuneista pumpuista poistetaan puhdistuspyyhkeitä, maskeja ja suojakäsineitä. Tämä on kuormittanut pumppaamokohteiden huoltohenkilöstöä ja suunnannut resursseja ennakoivasta kunnossapidosta korjaavaan kunnossapitoon.

 

Linkki raporttiin: https://julkaisu.hsy.fi/jatevedenpuhdistus-paakaupunkiseudulla-2021.html

 

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

 

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.