Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 20.05.2022/Pykälä 67


 

 

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021, ennakkotieto (AK)

 

Hallitus 20.05.2022 § 67  

762/08.081.812.8123/2021  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelijat Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, puh. 045 657 7990,

 Ilmastoyksikön päällikön sijainen Susan Lyytikäinen puh. 050 468 7680, Ilmastoasiantuntija Jari Rantsi, puh. 050 463 9845

 

Ennakkotietojen mukaan pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna noin prosentin edellisvuoteen verrattuna. Päästöjä syntyi yhteensä noin 4,12 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy erityisesti rakennusten lämmityksestä ja liikenteestä. Vuoden 2021 valtakunnalliset liikenteen päästötiedot ovat saatavilla vasta myöhemmin, joten liikenteen osalta nyt on huomioitu vuoden 2020 tilanne. Liikenteen luvut päivitetään laskelmiin heti niiden valmistuttua.

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä noin 44 % oli peräisin kaukolämmön kulutuksesta ja kulutussähkön osuus 14 %. Sähkö- sekä öljylämmityksen osuudet olivat 4 %. Teollisuuden ja työkoneiden osuus päästöistä oli 2 % ja maatalouden noin 0,1 %. Tilastokeskus ei ole vielä julkaissut liikenteen päästöjen laskemiseksi vaadittavia tilastoja vuodelle 2021.

Kaukolämmön ja kulutussähkön aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat pääkaupunkiseudulla noin prosentin verrattuna edellisvuoteen. Muilla sektoreilla kasvihuonekaasupäästöt vähentyivät jonkin verran. Jätteiden käsittelyn päästöt vähenivät 12 % ja teollisuuden ja työkoneiden 12 %, lisäksi sähkölämmityksen päästöt vähenivät 8%. 

Espoossa ja Kauniaisissa kasvihuonekaasupäästöt vähenivät suhteellisesti eniten edellisvuoteen verrattuna. Espoossa päästöt vähenivät noin 9 % ja olivat noin 0,8 milj. tonnia CO2-ekv ja Kauniaisissa noin 7 %, ja olivat noin 0,03 milj. tonnia CO2-ekv. Helsingin ja Vantaan kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat hieman vuoteen 2020 verrattuna, Helsingissä noin 1 prosentin ja Vantaalla noin 3 prosenttia. Helsingin kokonaispäästömäärä oli 2,37 milj. tonnia CO2-ekv ja Vantaalla 0,89 milj. tonnia CO2-ekv.

Asukasta kohden lasketut päästöt pääkaupunkiseudulla laskivat hieman, ollen vuonna 2021 noin 3,4 tonnia CO2-ekv. Prosentuaalisesti lasku oli noin prosentin verran. Helsingissä asukaskohtaiset päästöt olivat n. 3,6 tonnia CO2-ekv, Espoossa n. 2,8 tonnia CO2-ekv, Vantaalla n. 3,7 tonnia CO2-ekv ja Kauniaisissa n. 3,0 tonnia CO2-ekv.

Kokonaisenergian kulutus kasvoi pääkaupunkiseudulla noin 2 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna, ollen vuonna 2021 yhteensä 25 151 GWh.

Kaukolämmön tuotanto kasvoi huomattavasti pääkaupunkiseudulla, kylmän lämmityskauden vuoksi.  Myös kaukolämmön viiden vuoden keskiarvolla tasattu kulutus kasvoi jonkin verran kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa, lukuun ottamatta Kauniaista, jossa kulutus pysyi edellisvuoden tasolla. Kaukolämmön tuotannon ja kulutuksen kasvun vuoksi kaukolämmön päästöt kasvoivat Helsingissä neljä prosenttia ja Vantaalla 19 prosenttia. Espoossa sekä Kauniaisissa kaukolämmön päästö pienentyivät noin viidenneksen edellisvuoteen verrattuna.

Lisääntyneen kivihiilen ja öljyn käytön vuoksi pääkaupunkiseudun kokonaispäästöjen lasku pieneni huomattavasti edellisvuoteen verrattuna.

Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus kasvoi noin 5 %, ollen lähes 30 % kaukolämmön tuotannossa käytettävistä energialähteistä. Uusiutuvien osuus kasvoi Helsingissä ja Espoossa noin 9 %. Vantaalla uusiutuvien osuus väheni noin 9 %.

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt lasketaan alueella tapahtuvaan kulutukseen perustuen. Laskennassa ei huomioida kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai rakennustuotteiden, välillisiä päästöjä.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus merkitsee selostuksen tiedoksi.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.