Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 20.05.2022/Pykälä 61 

 

Espoon kaupunkiradan ja Rantaradanbaanan vesihuollon hankesuunnitelma (AK)

 

Hallitus 20.05.2022 § 61  

479/00.01.013.0132/2022  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen, puh. 09 1561 3187

 

Espoon kaupunkirata on Espoon, Kauniaisten ja Väyläviraston yhteinen hanke, jossa rakennetaan uusi raidepari Leppävaarasta Kauklahteen. Uudet raiteet parantavat Turun suunnan kaukoliikenteen sekä Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta osana pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää.

Kaupunkiradan rakennussuunnittelusta ja toteutuksesta on laadittu Espoon, Kauniaisten ja Väyläviraston välinen toteuttamissopimus, jonka hyväksyi Espoon kaupunginhallitus 9.11.2020 § 376 ja Kauniaisten kaupunginvaltuusto 23.11.2020 § 63.

Ratahankkeen yhteydessä toteutetaan Espoon kaupungin omia erillishankkeita, kuten Rantaradanbaana kevyelle liikenteelle sekä uusia yli- ja alikulkuja radan yhteyteen. Kaupunkirata ja siihen liittyvät erillishankkeet huomioidaan myös kaupunkikeskus-hankkeiden yhteydessä mm. Kerassa ja Kauklahdessa.

Kaupunkiradan rakennussuunnittelu on käynnistynyt keväällä 2021 jatkuen vuoteen 2023. Rakentaminen aloitetaan vuonna 2022 ja rata valmistuu 2028.

Samassa yhteydessä saneerataan ikääntyneet ja huonokuntoiset vesihuoltoverkostot sekä toteutetaan radan vaatimat johtosiirrot ja suojarakenteet vesihuoltoverkoston osalta. Vesihuollon työt on tarkoituksenmukaisinta suorittaa hankkeiden yhteydessä sekä teknistaloudellisesti että ympäristöhaittojen minimoimiseksi.

Hankkeiden yhteydessä laaditaan vesihuollon johtosiirtoihin ym. vesihuoltojärjestelyihin liittyvät suunnitelmat. Suunnitelmat perustuvat HSY:n laatimiin esisuunnitelmiin, joissa on huomioitu vesihuollon tarpeet elinkaaren kannalta optimoiduin kokonaisuuksin. Suunnittelu on käynnissä, ja siinä tarkentuu myös vesihuollon työt.

Vesihuollon kustannukset HSY:lle ovat HSY:n esisuunnitelmassa laaditun kustannusarvion mukaan yhteensä enintään noin 22 milj. euroa (alv 0 %).

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää hyväksyä Espoon kaupunkiradan ja Rantaradanbaanan vesihuollon hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannusarvio on 22 milj. euroa (alv 0 %). Lisäksi hallitus päättää oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään hankkeeseen liittyvistä hankinnoista ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.