Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.06.2022/Pykälä 81


 

 

Jätevoimalan kuonan kuljetus, urakoitsijan valinta

 

Hallitus 17.06.2022 § 81  

399/05.050.501.5011/2022  

 

Esittelijä Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo

Valmistelijat Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310

 Hankinta-asiantuntija Markku Marjamäki, puh. 040 334 2865

 

Yleistä Hankinta käsittää Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY- kuntayhtymän tarvitsemat jätevoimalan kuonan kuljetukset Vantaan Energian Jätevoimalalta Ämmässuon Jätteenkäsittelykeskukseen ajalle 1.1.2023-31.12.2028.

Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Määräaikaan 23.5.2022 klo 10:00 mennessä saatiin tarjoukset kuudelta (6) alan yritykseltä.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu hinnaltaan halvin tarjous.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PeK) Hallitus päättää

a. tilata HSY:n tarvitsemat jätevoimalan kuonan kuljetuspalvelut Espoon KTK Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 2 088 000 euroa, ja

b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset, sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä sopimuksen mukaisin ehdoin.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.