Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.06.2022/Pykälä 83


 

 

Luistiventtiilien ja karanjatkojen hankinta ja hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely

 

Hallitus 17.06.2022 § 83  

274/05.050.500.5001/2022  

 

Esittelijä Vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen

Valmistelijat Kunnossapitoyksikön päällikkö Arja Johnsson, puh. 050 582 2308

 Vastaava putkimestari Tommi Kurvinen, puh. 050 582 2306

 Hankintaesimies Jukka Pulkka, puh. 050 431 0669

 

Yleistä  Hankinta käsittää HSY:n ajalla 1.9.2022 - 31.8.2023 sekä mahdollisille erillisille optiokausille tarvitsemat luistiventtiilit ja karanjatkot. Optiokausia on kolme, ensimmäinen optiokausi on yhden (1) vuoden mittainen, seuraavat optiokaudet ovat kahden (2) vuoden mittaisia.             

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Määräaikaan 23.5.2022 klo 11.00 mennessä saatiin tarjoukset kuudelta alan yritykseltä.

AVK Finland Oy on jättänyt HSY:lle 23.5.2022 hankintaoikaisuvaatimuksen ja vaatinut, että hankintayksikkö keskeyttää hankintaa koskevan tarjouskilpailun ja määrittelee hankinnan laatuvaatimukset ja muut pisteytysperusteet siten, että ne ovat hankintasäännösten mukaiset. Hankintaoikaisuvaatimuksen tarkemmat perusteet ilmenevät liitteestä 3.  Hankintaoikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi liitteessä 1 esitetyin perustein.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätösehdotus (MH) Hallitus päättää

a.  tilata HSY:n tarvitsemat luistiventtiilit ja karanjatkot osaan 1 Oy Lining Ab:ltä ja osaan 2 Saint-Gobain Finland Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään 1 500 000 euroa,
 
b.  oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta tehtävän sopimuksen,

c.  oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisten optiokausien hankinnasta. Mahdolliset optiokaudet mukaan lukien hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 9 000 000 euroa. Option käytöstä tehdään erilliset päätökset viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kunkin optiokauden alkua, sekä

d. hylätä AVK Finland Oy:n hankintamenettelystä tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.