Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.06.2022/Pykälä 85


- Helsingin seudun MAL-seurantakatsaus 2022

 

 

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen toisen sopimusvuoden seuranta

 

Hallitus 17.06.2022 § 85  

583/00.01.013.0132/2022  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelijat Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, puh.
045 657 7990

 Tietoyhteistyöyksikön päällikkö Sirpa Joukainen, puh. 050 430 9510

 Erityisasiantuntija Vilja Tähtinen, puh 050 322 8715

 

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus kaudelle 2020-2031 solmittiin 8.10.2020. Sopimus perustuu seudun kuntien ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä ja perustuu Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmaan.

Sopimuksen mukaisesti HSY vastaa seuranta-aineiston ylläpidosta ja koordinoinnista. Liikennettä koskevan seurantatiedon koostamisesta vastaa Helsingin seudun liikenne (HSL). Sopimuksen toteutumista seuraa sopimusosapuolten vuosittainen seurantakokous, joka pidettiin 7.6 2022. Seurantakokouksen valmistelusta vastaa ympäristöministeriön asettama sopimussihteeristö, jonka ohjauksessa seurantamateriaalit tuotetaan. Seurantamateriaaleja ovat tiivis katsaus ja laajempi seurantamateriaali sekä HSY:n verkkosivulla oleva interaktiivisia infograafeja sisältävä MAL-näkymä, jossa keskeisiä tietoja voi tarkastella myös kunnittain ja kaikkien aiempienkin MAL-sopimuskausien vuosilta.

Sopimuskauden 2020-24 toisen vuoden seurannassa on tarkasteltu sopimukseen kirjattujen toimenpiteiden toteutumista vuonna 2021. Lisäksi on arvioitu lyhyesti sopimuksen laajempien tavoitteiden ja niihin johtavien kehityspolkujen toteutumista. Sopimukseen kirjattuja toimenpiteitä on 21 ja suurin osa on toteutunut sovitusti.

Asuntotuotannon ja -kaavoituksen määrä kunnissa on ollut sopimuksen tavoitteiden mukaista, lukuun ottamatta tuetun asumisen tuotantoa pääkaupunkiseudulla. Myös valtion on myöntänyt sovitut tuet ja avustukset. Liikenneinfran hankkeiden puolelta raidehankkeet etenevät pääosin sovitusti, lähijunavarikoiden sijoittamista ja Vantaalla sijaitsevan Santaradan siirtämistä lukuun ottamatta. Valtio on myös liikennepuolella myöntänyt sovitut tuet ja lisäksi ylimääräisiä koronaperusteista avustusta. Merkittäviä haasteita sen sijaan on raskaan lähijunavarikoiden sijoittamisessa, Santaradan siirtämisessä ja ruuhkamaksulainsäädännön valmistelun aloittamisessa.

Kaikki seurantamateriaalit löytyvät HSY:n verkkosivuilta http://www.hsy.fi/mal-seuranta. Helsingin seudun kunnista kerätyt asuntotuotantoa ja asumisen asemakaavoitusta koskevat paikkatiedot ovat nähtävissä myös HSY:n avoimen datan karttapalvelussa osoitteessa kartta.hsy.fi, josta ne voi myös ladata omaan käyttöön.

 

Päätösehdotus (TF) Hallitus merkitsee MAL-sopimuksen seurantakatsauksen tiedoksi.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.