Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSY

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsy10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 17.06.2022/Pykälä 77


 

 

Ala-Tikkurila - Hiekkaharju, uusi runkovesijohto ja vesihuollon saneeraus ja kehittäminen, urakoitsijan valinta

 

Hallitus 17.06.2022 § 77  

304/05.050.502.5021/2022  

 

Esittelijä Toimitusjohtaja Mari Heinonen

Valmistelijat Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 050 463 9826

Yksikön päällikkö Ilpo Korhonen, puh. 050 340 5383

Projektipäällikkö Esa Koskinen, puh. 050 390 1599

Hankinta-asiantuntija Hannu Toivonen, puh. 050 437 2011

 

Yleistä Vantaalle Tikkurilan painepiirin vedenjakelun turvaamiseksi tarvitaan lisää kapasiteettia. Kapasiteetin lisääminen toteutetaan rakentamalla uusi runkovesijohto Ala-Tikkurilan ja Hiekkaharjun välille.

Nykyisin alueella oleva runkovesijohto on huonokuntoinen, ja siinä tapahtuva häiriö on merkittävä. Linja tulee elinkaarensa päähän lähivuosina. Uuden runkolinjan käyttöönotto mahdollistaa vanhan runkolinjan saneerauksen.

Alueen vesihuoltoverkostojen kunnossa on havaittu puutteita. Reitillä on verkosto-osuuksia, jotka vaativat usein kunnossapitoa korjauksineen. Vesijohdoissa on ollut vuotoja, ja jätevesiviemäreissä vikoja, mm. painumia, vuotoja ja tukoksia. Verkoston kunnosta ja toimintahäiriöistä johtuen saadaan asiakasvalituksia palvelutason heikentyessä. Verkostoa saneerataan runkojohdon rakentamisen yhteydessä.

Vantaan kaupunki toteuttaa hankkeen yhteydessä kadun perusparannuksen osalle Liljatiestä.

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. Määräaikaan 8.6.2022 mennessä saatiin tarjoukset neljältä alan yritykseltä.

Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista tarjouksista sekä edotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä. Päätös perustuu tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten kokonaistaloudelliseen edullisuuteen.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen hankintasopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätösehdotus (MH) Hallitus päättää

a.  valita Ala-Tikkurila - Hiekkaharju, uusi runkovesijohto ja vesihuollon saneeraus ja kehittäminen urakan toteuttajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen GRK Infra Oyj:n vertailuhinnalla 7 356 820 euroa (alv 0 %),

b.  oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset sekä tarvittaessa sopimaan hankintaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä.

 

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.