<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Muut asiat ja seuraava kokous]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Viranhaltijoiden päätösten seuraaminen]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, HSY:n jäsenten nimeäminen]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen johdosta (esitys yhtymäkokoukselle)]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2023]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Jäsenkaupunkien lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024–2026 (AK)]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Sako- ja umpikaivojen tyhjennykset ja lietteen kuljetukset urakka-alueilla 133,134 ja 135]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen vuoden 2022 seuranta (AK)]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Mulby-Åminne vesihuollon hankesuunnitelma (AK)]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Tikkurilan alueen pääviemärit, Satomäki-Maarinkunnas, hankesuunnitelma (AK)]]><![CDATA[Hallitus 22.09.2023 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2023 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2023 / Muut asiat ja seuraava kokous]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2023 / Tietohallinnon palvelut ja kulurakenne]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2023 / Ilmanlaatu ja -suojelu sekä yhteistyö jäsenkuntien ja muiden toimijoiden kanssa]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2023 / Tilintarkastussuunnitelma 2023]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 19.09.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Muut asiat ja seuraava kokous]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Viranhaltijoiden päätösten seuraaminen]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Yhtymäkokouksen 26.5.2023 päätösten täytäntöönpano]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousaikataulu vuodelle 2024]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2022, päivitetty 14.8.2023]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Vesihuoltoverkoston rakentaminen välillä Rastaala-Juvanmalmi]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Kivikon jätepalvelukeskuksen, Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemien sekä Koivukylän Sortti-pienaseman piha-alueiden kone- ja kunnossapitotyöt]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen johtajan viran haettavaksi julistaminen ja täyttömenettely (AK)]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Eron myöntäminen seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen johtajalle sekä tulosaluejohtajan avoimen viran hoitaminen (AK)]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Blominmäen puhdistamohankkeen tilannekatsaus (AK)]]><![CDATA[Hallitus 25.08.2023 / Kokouksen järjestäytyminen]]>