<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.11.2022 / Muut asiat ja seuraava kokous]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.11.2022 / Arviointisuunnitelma 2023]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.11.2022 / Investoinnit vesihuoltoon]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.11.2022 / Blominmäen esittely]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 25.11.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / Sidonnaisuuksien ilmoittaminen]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / Jätehuollon investointiohjelma 2023-2032]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / Jätehuollon investointistrategia]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / Vesihuollon investointiohjelma 2023-2032]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / Vesihuollon investointistrategia]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / HSY:n strategia 2030]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuonna 2021 antamista suosituksista]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / Sidotun investointi- ja toimintamenomäärärahan korottaminen]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / HSY:n hallintosäännön päivittäminen]]><![CDATA[Yhtymäkokous 18.11.2022 / Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen, ääniluettelon vahvistaminen sekä yhtymäkokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Samkommunen 18.11.2022 / Redogörelse för bindningar]]><![CDATA[Samkommunen 18.11.2022 / Avfallshanteringens investeringsprogram 2023-2032]]><![CDATA[Samkommunen 18.11.2022 / Avfallshanteringens investeringsstrategi]]><![CDATA[Samkommunen 18.11.2022 / Vattenförsörjningens investeringsprogram 2023-2032]]><![CDATA[Samkommunen 18.11.2022 / Vattenförsörjningens investeringsstrategi]]><![CDATA[Samkommunen 18.11.2022 / HRM:s verksamhets- och ekonomiplan för 2023-2025]]><![CDATA[Samkommunen 18.11.2022 / HRM:s strategi 2030]]><![CDATA[Samkommunen 18.11.2022 / Utredning till samkommunsstämman om rekommendationer som revisionsnämnden gett år 2021]]><![CDATA[Samkommunen 18.11.2022 / Höjning av det bundna investerings- och rörelsekostnadsanslaget]]><![CDATA[Samkommunen 18.11.2022 / Uppdatering av HRM:s förvaltningsstadga]]><![CDATA[Samkommunen 18.11.2022 / Öppnandet av mötet, konstaterande av deltagarna, fastställande av röstlängd samt konstituering av kommunstämman]]><![CDATA[Hallitus 18.11.2022 / Muut asiat ja seuraava kokous]]><![CDATA[Hallitus 18.11.2022 / Tiedoksi merkittävät asiat]]>