<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Muut asiat ja seuraava kokous]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Yhtymäkokouksen päätösten 30.5.2022 täytäntöönpanot]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen toisen sopimusvuoden seuranta]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Sähkön hankinta 2022-2026]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Luistiventtiilien ja karanjatkojen hankinta ja hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Ylästöntien jätevedenpumppaamon rakentaminen, pääurakan hankinta]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Jätevoimalan kuonan kuljetus, urakoitsijan valinta]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Ämmässuon vaarallisen jätteen kaatopaikkasolun T2 rakennustöiden urakoitsijan valinta]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Vesimiehentien ja Forsbackantien vesihuollon saneeraus, urakoitsijan valinta]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Vesijohtojen menetelmäsaneeraus 2022-2023]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Ala-Tikkurila - Hiekkaharju, uusi runkovesijohto ja vesihuollon saneeraus ja kehittäminen, urakoitsijan valinta]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Ilmala 2 vesitornin saneerauksen hankesuunnitelman päivitys ja 8. ja 9. kerrosten saneerauksen kilpailutus (AK)]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Otaniemen painepiirin vedenjakelun varmistaminen, hankesuunnitelma (AK)]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Annefred eteläinen alueen vesihuollon hankesuunnitelma (AK)]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / HSY:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 (AK)]]><![CDATA[Hallitus 17.06.2022 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Yhtymäkokous 30.05.2022 / Sidonnaisuusilmoitukset]]><![CDATA[Yhtymäkokous 30.05.2022 / Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden hallituksen varajäsenen valinta]]><![CDATA[Yhtymäkokous 30.05.2022 / Vuoden 2021 henkilöstökertomus]]><![CDATA[Yhtymäkokous 30.05.2022 / Vuoden 2021 tilintarkastus- ja arviointikertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudella 1.1.-31.12.2021]]><![CDATA[Yhtymäkokous 30.05.2022 / Kokouksen avaaminen, osallistujien toteaminen, ääniluettelon vahvistaminen sekä yhtymäkokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Hallitus 20.05.2022 / Muut asiat ja seuraava kokous]]><![CDATA[Hallitus 20.05.2022 / Tiedoksi merkittävät asiat]]><![CDATA[Hallitus 20.05.2022 / Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset]]><![CDATA[Hallitus 20.05.2022 / Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla 2021]]><![CDATA[Hallitus 20.05.2022 / Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021, ennakkotieto (AK)]]><![CDATA[Hallitus 20.05.2022 / Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022]]><![CDATA[Hallitus 20.05.2022 / Vesijohtojen sujutukset 2022-2023, hankesuunnitelma (AK)]]>